Niềng Răng Bao Nhiêu Tiền 1 Hàm?
Kiến thức niềng răng/chỉnh nha

Niềng Răng Bao Nhiêu Tiền 1 Hàm?

Thông thường, phương pháp niềng răng sẽ thực hiện cho cả 2 hàm để điều chỉnh khớp cắn chuẩn nhất và gương mặt được cân đối, hài hòa. Tuy nhiên, một số người chỉ gặp khuyết điểm ở  hàm trên...