Hotline

(+84) 94.1818.616

My experience in here was amazing, the treatment plan is clear and the cost of saving, thank for I-Dent so much
Cô làm đến 9 cái Implant nhưng không có đau. Gắn xong cô còn cảm giác là chưa xong đó, bác sĩ làm rất nhẹ nhàng.
Cơ sở, máy móc và máy chụp 3D rất là tốt. Giá cả đối với mình nó cũng hợp lý. Chú rất hài lòng!
Đăng ký nhận ưu đãi đặc biệt
(+84)94.1818.616