Hotline

(+84) 94.1818.616

Chú Hùng Mai (VK Mỹ)

  • 4/3/2020
  • Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Hiếu Tùng
  • Đánh giá: 5 / 5 | Phiếu bầu: 1)

Chú Hùng Mai (VK Mỹ)

Cơ sở, máy móc và máy chụp 3D rất là tốt. Giá cả đối với mình nó cũng hợp lý. Chú rất hài lòng!

Ý kiến khách hàng khác

My experience in here was amazing, the treatment plan is clear and the cost of saving, thank for I-Dent so much Xem thêm
Cô làm đến 9 cái Implant nhưng không có đau. Gắn xong cô còn cảm giác là chưa xong đó, bác sĩ làm rất nhẹ nhàng. Xem thêm
Treatment received: Dental Crown. Good advise on treatment and staff are patient, friendly. Xem thêm
Treatment received: Wisdom teeth extraction. Amazing doctor and miss Jennifer is so carring and absoluty Xem thêm
My experience was very good and went well. The staffs and doctor was very helpful and thoughtful about my comfort. Xem thêm
Treatment received: Dental Crown. Excellent service, very good treatment with English speaking Xem thêm
Treatment received: root canal treatment, dental crown. Fantastic. Five out of five unreserved Xem thêm
Treatment received: teeth cleaning & polishing. Perfect job – Good job for all staffs and I really like the treatment Xem thêm
Treatment received: dental implant, wisdom tooth extraction. Hi my name is Lisa and I’m from Sydney and I just Xem thêm
Treatment received: Dental crown, dental implants. L'eiffel tres, rofessimelk et écoute de ses clients. Un resultfcut Xem thêm
Treatment Received: Dental Crowns, Dental Implants, Root Canals Dental Implants - New Zealnd Xem thêm
I would like to say thank you to Dr Tung and his team, also to the beautiful Quyen for looking after myself and Xem thêm
Đăng ký nhận ưu đãi đặc biệt

Gọi ngay