Hotline

(+84) 94.1818.616

Thư viện hình ảnh

Răng Implant (*Lưu ý: Kết quả tùy thuộc vào cơ địa của bệnh nhân)
Implant cấy ghép tức thì (*Lưu ý: Kết quả tùy thuộc vào cơ địa của bệnh nhân)
Phục hình sứ cao cấp Zirconia (*Lưu ý: Kết quả tùy thuộc vào cơ địa của bệnh nhân)
Phẫu thuật tạo hình nướu (*Lưu ý: Kết quả tùy thuộc vào cơ địa của bệnh nhân)
Răng sứ thẩm mỹ Zirconia toàn hàm (*Lưu ý: Kết quả tùy thuộc vào cơ địa của bệnh nhân)
Răng sứ thẩm mỹ Zolid (*Lưu ý: Kết quả tùy thuộc vào cơ địa của bệnh nhân)
Đăng ký nhận ưu đãi đặc biệt
(+84)94.1818.616