Hotline

(+84) 94.1818.616

Quy định sử dụng dịch vụ thanh toán

Quy Định Dịch Vụ Thanh Toán

1. Chính sách & Quy định chung

• Dịch vụ đặt cọc/Thanh toán trực tiếp áp dụng đối với những khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ điều trị tại nha khoa.

• Khách hàng có thể thanh toán một hoặc chia ra nhiều lần thanh toán.

• Khách hàng có thể thanh toán hộ cho bạn bè/người thân/gia đình. Vui lòng ghi rõ thông tin tại mục nội dung thanh toán. Sau đó liên lạc với trung tâm thông qua cổng email nhakhoa.ident@gmail.com hoặc hotline: +4894 1818 618.

• Khách hàng có thể thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền theo thỏa thuận được trao đổi thông qua email: nhakhoa.ident@gmail.com và email khách hàng đăng ký thành viên.

• Mức giá được niêm yết tại mục Bảng Giá trên trang https://www.nhakhoaident.com.

• Khách hàng phải đăng ký là thành viên trước khi tiến hành thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến.

• Tất cả các thông tin đăng ký của khách hàng phải chính xác tuyệt đối. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi hoàn những tổn thất do sai sót trong quá trình đăng ký.

• Khách hàng tuyệt đối bảo mật những thông tin về tài khoản, mật khẩu.

• Khách hàng đọc và hiểu rõ về cách thức thực hiện/Hướng dẫn thanh toán.

• Sau khi thanh toán, khách hàng vui lòng thông báo đến chúng tôi cụ thể và chi tiết về thời gian hẹn khám, kèm theo một số yếu tố cần hỗ trợ tại email: nhakhoa.ident@gmail.com

• Nếu khách hàng có thay đổi về thời gian thăm khám, vui lòng thông báo với trung tâm trước 3 ngày thông qua email nhakhoa.ident@gmail.com hoặc hotline: +8494 1818 618

• Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc sự cố xảy ra trong quá trình thao tác, vui lòng liên hệ: +8494 1818 618 hoặc gửi thông tin về email: nhakhoa.ident@gmail.com

2. Quy định & hình thức thanh toán

• Website có chức năng thanh toán trực tuyến bằng thẻ: Master Card; Visa; JCB.

• Thông tin thẻ phải chính xác, còn hạn sử dụng.

• Khách hàng cần phải đăng nhập để thanh toán.

• Để quá trình thanh toán thành công, khách hàng phải đăng ký thông tin cá nhân chính xác tuyệt đối.

• Sau khi thanh toán xong, khách hàng vui lòng gửi thông tin về địa chỉ email: nhakhoa.ident@gmail.com hoặc hotline: +4894 1818 618.

3. Chính sách bảo hành

Tất cả các dịch vụ điều trị được khách hàng thực hiện thông qua cổng thanh toán trực tiếp, đều được hưởng chính sách bảo hành theo quy định tại Nha khoa.

4. Chính sách hoàn tiền

Hoàn tiền 70% tổng số tiền đã thanh toán thành công với trung tâm (…)

Trung tâm áp dụng chính sách hoàn tiền lại khách hàng trong những trường hợp sau:

- Khách hàng gặp những sự cố bất thường về chuyến bay/gia đình/sức khỏe.

- Có việc riêng/việc cá nhân không thể thay đổi thời gian khám.

- Quá trình thanh toán bị sai xót về số tiền.

- Những trường hợp/những lý do khác, không áp dụng chính sách này.

Đăng ký nhận ưu đãi đặc biệt
Gọi ngay Đặt hẹn