Hotline

(+84) 94.1818.616

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian trong việc thanh toán và trả góp nha khoa, https://nhakhoaident.com  hiểu được tầm quan trọng của việc bảo mật những thông tin mà khách hàng đã tin tưởng cung cấp cho chúng tôi. Vì thế, chúng tôi cam kết sử dụng những công nghệ bảo mật thông tin tốt nhất nhằm đảm bảo thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

1. Thu thập thông tin cá nhân:

- Các thông tin thu thập thông qua website nhakhoaident.com sẽ giúp chúng tôi:

• Hỗ trợ khách hàng khi thanh toán hoặc đặc cọc.

• Giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

• Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi.

- Để truy cập và sử dụng  dịch vụ đặt cọc tại https://nhakhoaident.com, bạn  sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Họ tên, Email, Số điện thoại…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. https://nhakhoaident.com  không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

- Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến https://nhakhoaident.com.

2. Sử dụng thông tin cá nhân:

Công ty TNHH Nha Khoa I-DENT có quyền được sử dụng thông tin bao gồm: Họ & tên; Địa chỉ; Số điện thoại; Email cho những mục đích sau:

-    Xử lý các yêu cầu của khách hàng liên quan đến vấn đề giao dịch, thanh toán tại I-DENT thông qua hộp thư email hoặc số điện thoại khách hàng cung cấp.

-    Làm rõ/Xác minh danh tính của khách hàng, xác định điều kiện khách hàng có phù hợp với việc tham gia các giao dịch tại I-DENT.

-    Tiếp thị thông tin đến khách hàng (Bao gồm nhưng không giới hạn các chương trình ưu đãi, kiến thức nha khoa hoặc lợi ích của thành viên) thông qua email của khách hàng.

-    So sánh thông tin cá nhân này và thông tin cá nhân khác để tránh trùng lặp dữ liệu tránh những mục đích làm nguy hại đến khách hàng.

-    Trao đổi thông tin với khách hàng qua điện thoại, thư, email, fax hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác.

-    Ngăn cản, phát hiện hoặc báo cáo bất kỳ tội phạm hoặc hành vi gian lận hoặc không trung thực, hoặc bất kỳ hành vi nào khác có mục đích tương tự.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân:

- Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài.

- Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên https://nhakhoaident.com  khác.  

4. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

- Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ thanh toán hoặc đặt cọc của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi cho phép bạn có thể cập nhật nhanh chóng thông tin đó – trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp.

Chúng tôi cũng có thể sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

5. Bảo mật thông tin cá nhân:

- Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể như  áp dụng chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu, nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn khi giao dịch trực tuyến.

Mặc khác, luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng Internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin, chúng tôi luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng website này.

Mặt khác, chúng tôi yêu cầu bạn không tiết lộ hoặc chia sẻ mật khẩu hoặc các thông tin nhận dạng khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Mật khẩu và thông tin thu thập là tài sản của chúng tôi và việc sử dụng của bạn có thể bị thu hồi theo quyết định của chúng tôi. Bạn cũng bị cấm sử dụng bất kỳ mật khẩu nào khác mà nó không phải là mật khẩu tài khoản của bạn.

Đăng ký nhận ưu đãi đặc biệt
Gọi ngay Đặt hẹn